Μεταπτυχιακό μάθημα σχολής ΗΜΜΥ

Περιγραφή: Κωδ. 627

Υποχρεωτικό
5ο Εξάμηνο

Περιγραφή μαθήματος: 3.5.11.5

Ροή Δ: Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
9ο Εξάμηνο

Περιγραφή μαθήματος: 3.5.64.9